Innovating Digital Cultural Heritage in Bulgaria

Предстоящо събитие на английски и български език, България и иновациите в областта на дигиталното културно и научно наследство

Forthcoming event: Innovating the digital heritage of Bulgaria

Национална e-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на CLARIN и DARIAHУниверситети за наука, информатика и технологии в е-обществотоПроект Пробивни технологии в иновационните лаборатории за дигитално културно наследство

България и иновациите в областта на
дигиталното културно и научно наследство

Представяне на книгата “Да отворим GLAM лаборатория”

11 май 2021, 11.00-13.00, онлайн

          E-инфраструктурите КЛаДА-БГ и УНИТЕ и проектът DISTILL имат удоволствието да ви поканят на представянето на книгата „Да отворим GLAM лаборатория“. Книгата е издадена от Издателството на БАН “Проф. Марин Дринов” с подкрепата на КЛаДА-БГ. 
          Акронимът GLAM обобщава институции от сектора на културното и научно наследство – галерии (galleries), библиотеки (libraries), архиви (archives) и музеи (museums). Лабораториите за иновации в културните институции отговарят на нарастващата нужда от прилагане на интелигентни методи за анализ на големи сбирки от културни обекти и данни. 
          В България има няколко инфраструктури, които подпомагат работата в тази област, вкл. КЛаДА-БГ и УНИТЕ. Книгата има 16 автори от цял свят, двама от които – Армин Щраубе и Милена Добрева – ще участват във уебинара. Тя е написана за кратко време и представлява синтезиран наръчник за процеса на създаване на иновативна лаборатория в галерии, библиотеки, архиви и музеи.
          Уебинарът ще представи и гледните точки на професионалисти от различни сектори, свързани с дигиталното културно наследство. Той е насочен към изследователи, студенти и музейни, библиотечни и архивни специалисти, които се интересуват от дигитализация на културно и научно наследство.

Запазете датата!
Информация за регистрацията ще се предостави допълнително.

За информация: m.dobreva@fmi.uni-sofia.bg 1

Предварителна програма

Част 1  (на английски език)

11:00WelcomeProf. Krasen Stefanov
UNITe, Faculty of Mathematics and Informatics
Sofia University St Kliment Ohridski

Prof. Maria Stoycheva
Functional Vice-rector of International Relations 
Sofia University St Kliment Ohridski

Dimitar Iliev, PhD
National Coordinator of DARIAH-EU ERIC 
Sofia University St. Kliment Ohridski
11:10Horizon Europe and the European PolicyKarina Angelieva
Deputy Minister of Education and Science
11:20Innovations and Bulgarian Cultural HeritageMira Yosifova 
Head of department European programmes and projects, Ministry of Culture
11.30Europeana, Innovation, Digital TransformationSusan Hazan
CEO, Digital Heritage Israel
Chair, Europeana Network Association Management Board
11.40Research Data Management (RDM) skills – current needs and provisionArmin Straube
Research Data Manager
Glucksman Library, University of Limerick
11.50The role of CLaDA-BG in Innovating in the Digital and Cultural HeritageProf. Kiril Simov
CLaDA-BG, Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences
12.00Digitisation of natural-history collections: DiSSCo-BGProf. Boyko B. Georgiev, Borislav Gueorguiev, Silvia Tosheva Consortium DiSSCo-BG (IBER-BAS and NMNHS-BAS
12.10Break / Пауза

Предварителна програма

Част 2 (на български език)

12.15Фонд ИновацииПредставител на фонда
12.25Дигитализация и иновации в сектора на нематериалното наследствод-р Мирена Станева
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
12.35Опитът на Народна библиотека “Иван Вазов”, ПловдивИван Крачанов
Ръководител на Дигиталния център на НБИВ
12.45Знания, умения и въвеждане на иновации в практиката – преводът на книгатад-р Никола Икономов
КЛаДА-БГ
12.55-13.00А сега накъде? 
Следващи стъпки

Published by milenadobreva

Digital. Transformation. Users. Spaces.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: